Welcome!

Welcome to Non Sông Magazine, the official publication of the Union of Vietnamese Student Associations of Southern California.  We are currently working on updating the content of the website.  Please check out the Magazine page for past publications.  Thank you for your patience and support.

Xin chào đón quý vị và bạn đọc đã vào thăm trang nhà Tạp Chí Non Sông, do Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Miền Nam California phát hành.  Chúng tôi hiện đang trong giai đoạn cập nhật nội dung của trang nhà này.  Quý vị và bạn đọc có thể vào phần Magazine để xem các số báo đã phát hành.  Xin cảm ơn sự kiên nhẫn và thương mến của quý vị và bạn đọc.